Üyelik Sözleşmesi - MobilyanNet - İnegöl Mobilya

Üyelik Sözleşmesi


    ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


İşbu sözleşmede satıcı MobilyanNet “www.mobilyan.net” adıyla anılacaktır.


İşbu üyelik sözleşmesi www.mobilyan.net tarafından, www.mobilyan.net web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.


SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI


www.mobilyan.net ’a üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir


Bu durum, www.mobilyan.net Sanal Mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren www.mobilyan.net Sanal mağazası Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.HİZMETLERİN TANIMI


www.mobilyan.net Sanal mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.


www.mobilyan.net Sanal Mağazası Üyelik Sistemi


www.mobilyan.net Sanal Mağaza üyesi kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur.


Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.


Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.


www.mobilyan.net ve Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem www.mobilyan.net sanal mağazasına “login” olmak şeklinde tanımlanır.
ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Üye, www.mobilyan.net Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, www.mobilyan.net Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının www.mobilyan.net Sanal Mağazasına ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, www.mobilyan.net Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nın sorumlu olmayacağını, www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nda sunulan hizmetlere www.mobilyan.net Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.mobilyan.net Sanal Mağazasının sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, www.mobilyan.net Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı www.mobilyan.net Sanal Mağazası’ndan tazminat talep etmemeyi, www.mobilyan.net Sanal mağaza’ndan izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek , ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, www.mobilyan.net Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.www.mobilyan.net SANAL MAĞAZASI’NA VERİLEN YETKİLER


www.mobilyan.net Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.


Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır


Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi www.mobilyan.net Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.


www.mobilyan.net Sanal Mağazası kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.


www.mobilyan.net Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nın satışları kendi stokları ile sınırlıdır. www.mobilyan.net Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.


Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, sözkonuzu ürünlerin mutlaka www.mobilyan.net Sanal Mağazası stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.


www.mobilyan.net Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.


www.mobilyan.net Sanal Mağazası’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.mobilyan.net Sanal Mağazası’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde www.mobilyan.net Sanal Mağazası hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.


www.mobilyan.net Sanal Mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.mobilyan.net Sanal Mağazası sorumlu değildir.


www.mobilyan.net Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. www.mobilyan.net Sanal Mağazası, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.


www.mobilyan.net Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
VERGİLENDİRME


Bu sözleşme kapsamı dışında mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirilecek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler www.mobilyan.net Sanal Mağazası sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.ÜRÜN TESLİMATI


Sipariş, sipariş sözleşmesinde bildirilen tarihte teslim edilir. Doğal afetler, yangın, ham madde temin edilememesi gibi mücbir sebepler bu süreye dahil olmayıp herhangi bir gecikme durumunda müşteriye bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, belirtilen adresin yanlış/ eksik olmasından kaynaklanan veya kargo firması tarafından kaynaklanan gecikmelerden www.mobilyan.net Sanal Mağazası sorumlu değildir.
GARANTİ ve ÜRÜN İADESİ


Garanti ve Ürün iadesi ile ilgili olarak sitemizde yer alan İade koşulları ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.www.mobilyan.net SANAL MAĞAZASI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ


Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.mobilyan.net Sanal mağazası’nın defter kayıtları ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287 – 290 maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. www.mobilyan.net Sanal Mağazası kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul , beyan ve taahhüt eder.UYGULACAK HÜKÜMLER


Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ


İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İnegöl Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.YÜRÜRLÜLÜK


Kullanıcı kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.FESİH


www.mobilyan.net Sanal mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.