Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi - MobilyanNet - İnegöl Mobilya

Mesafeli Satış Sözleşmesi


    UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


SATICI : MobilyanNet


İnegöl - Bursa kara yolu 4. km İmotim Mobilya Avm Kat: 1 No: B140 İnegöl / Bursa

Tel: 0224 714 10 80   E-mail: info@mobilyan.netALICI: Müşteri


Adı - Soyadı / Ünvanı :


Adresi :


Tel :


E-mail :Madde 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:


İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.mobilyan.net web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.mobilyan.net sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.Madde 3 - SÖZLEŞME TARİHİ:


Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından sözleşmede belirtilen tarihte imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir. Madde 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:


Mal/hizmet, aksi yazılı bir anlaşma olmadığı sürece alıcının teslimini talep etmiş olduğu adrese, www.mobilyan.net sitesinde "Nakliye & Montaj" kısmında belirtilen şartlar dahilinde teslim edilecektir.Madde 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:


Teslimat masrafları, www.mobilyan.net sitesinde "Nakliye & Montaj" kısmında belirtilen şartlar dahilinde satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Ürünün stokta olmaması veya özel üretilmesi gereken bir ürün olması durumunda satıcı, alıcının sözleşmede belirtilen kaparo & ödemeyi gerçekleştirmesi ile onaylanan  siparişi üretime alır ve sözleşmede belirtilen tarihe kadar ürünü teslim eder. Sipariş, alıcının kaparo & ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile onaylanacak olup satıcı tarafından alıcıya teslimat için verilen süre, bu sipariş onayı ile başlar. Kaparo & ödemede yaşanan gecikme, sözleşmedeki teslim tarihini öteleyecek olup, gecikme süresi teslim tarihine ilave edilip, güncellenen teslim tarihi  alıcıya yazılı veya sözlü olarak iletilir.  Sipariş sonrası 10 (on) gün içerisinde herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli, kaparo ödemesi veya banka kayıtlarında iptal durumu olursa, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Satıcı doğal afetler, grev, lokavt, yangın, ham madde temin edilememesi gibi mücbir se ve mücbir sebeplerden dolayı, müşteriye bildirmek koşulu ile bu süreyi uzatma hakkını saklı tutar. 


Madde 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:


Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.Madde 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:


Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden veya çıkacak her hangi olumsuz durumdan satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.Madde 8 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:


Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.mobilyan.net adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Bunun dışında, müşteri isteğine göre yapılacak her türlü renk, ebat, nitelik, içerik vs. değişiklikler, özel üretim olarak kabul edilir.Madde 9 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:


Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.Madde 10 - VADELİ FİYAT:


Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.Madde 11 - FAİZ:


Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.Madde 12 - PEŞİNAT TUTARI:


Mal/hizmetin peşinat tutarı ürün bedelinin en az yarısı olup, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.Madde 13 - ÖDEME PLANI:


Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.Madde 14 - CAYMA HAKKI:


Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.mobilyan.net web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.Madde 15 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, müşteri isteğine göre renk, ebat, nitelik, içerik vs. değişiklii yapılarak kişiye özel üretilen ürünler, (Örneğin; koltuk takımının müşteri isteği doğrultusunda katalog rengi dışında farklı renkle üretilmesi, yatak odasının standart ebatlar dışında müşterinin istediği  özel ebatlarda üretilmesi v.b.) tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü ürünün malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.Madde 16 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:


Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.Madde 17 - YETKİLİ MAHKEME:


İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.